รายการแกลลอรี่ | แกลลอรี่จัดสัมมนา

จัดสัมมนา
Aim - STAR นำคณะวิทยากรนำเสนอสาธิตสินค้าให้แก่สมาชิก
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2554